Loading…

Plads info

Der vil være mulighed for at købe mad og drikkelse på området.

Der forfindes toiletter på området.
Der henstilles til alm. ro og orden på hele pladsen, hvis det ikke efterleves vil man kunne blive bortvist. Fuldskab eller anden uhensigtmessig opføresel vil medføre bortvisning.

Tyveri vil blive politi anmeldt.

Der vil være servicevagter på pladsen.